4 Geologická stezka Theresienstein: Domeček zemětřesení

Domeček zemětřesení
Pocítit zemětřesení? Zde bylo změřeno!

Opuštěná měřící stanice zemětřesení, před kterou právě stojíte, neměla vlastně vůbec existovat. V roce 1905 se spokojila bavorská vrchnost se zřízením měřící stanice v Mnichově a pro zbytek svobodného státu využívala dotazníků prostřednictvím kterých byla hlášena pociťovaná zemětřesení do zemského hlavního města. Hofští se však s tímto nespokojili a díky soukromým darům mohli zde na Theresiensteinu od roku 1909 zemětřesení nejen cítit, ale i přesně měřit!

Když se země kymácí

Když se hluboko v nitru Země sunou obří desky, třou se o sebe jejich dotykové plochy, my cítíme otřesy jako zemětřesení (žluté kruhy). Silné otřesy přinášejí lidem velké utrpení. Takové katastrofy se objevují v historických záznamech vedoucích až do 9. století (červené kruhy). Docházelo k lámání oken a celých budov, praskání zdí, panice. Německo bylo a je postihováno zemětřesením. V našem regionu se trhá země (ovšem pomalu) díky rýnskému a oherskému riftu. Občasná malá zemětřesení pociťuje také Hof.

Měřit zemětřesení – umění samo o sobě

V podstatě je to jednoduchá věc. Zavěsí se obrovská, enormně těžká železná koule tak, aby se ve spodní části na ní připevněná tužka dotýkala svým psacím hrotem papíru, který se z válce odvíjí jako toaletní papír. Je-li vše klidné, značí tužka rovnou linii. Začne-li se však země kymácet, sklouzává papír jako kyvadlo pod tužkou sem a tam, a tak vzniká seismogram. Vlastní trik přitom představuje těžkopádná hmota železné koule. Při zemětřesení se chvěje země tak rychle, že těžká koule nejdříve zůstává nehybná a až později se začne kývat (proto potřebuje brzdu nebo tlumící magnet).

Pokud tomu nevěříte, vzpomeňte si na trik s plnou sklenicí vody a ubrusem. Kdo je šikovný a bleskově rychlý, může tak rychlým tahem sundat ubrus pod sklenicí.

Hof – času vpřed!

Zde v Hofu byly používány dva seismografy typu Wiechert. První zaznamenával horizontální a druhý vertikální pohyby země. Celých 280 kilogramů vážila železná hmota zabudovaná v zařízení. Zařízení byla pevně ukotvena na betonových podstavcích, které byly zazděny přímo do holé skály Theresiensteinu. 80krát se zvýšila citlivost zachycování chvění a záznam byl vyškrabáván do odvíjejícího se speciálního papíru potaženého rovnoměrnou vrstvou sazí, jež klade malý odpor při zápisu (rytí) jehlou. Pokud bylo zaznamenáno zemětřesení, byly záznamy konzervovány nátěrem šelakové emulze.  Tato metoda záznamu byla spolehlivá a levná. Tak bylo dne 16. 11. 1911 zaznamenáno zemětřesení v 300 kilometrů vzdáleném pohoří Švábská Alba (Schwäbischen Alb). Tento seismogram je nejstarší záznam hofské stanice.

Do roku 1928 spravovali stanici měřící zemětřesení dobrovolníci. Aby v měřícím domečku šly vždy přesně hodiny, musel být do roku 1911 čas „závislý“ na telegrafním úřadu hofského hlavního nádraží, protože tam se nacházely jediné přesné hodiny. Proto chodil pracovník se stopkami do telegrafního úřadu. Od roku 1928 byla měřící stanice umístěna v rozhlasové a meteorologické stanici na Hohensaas. Německé muzeum v Mnichově převzalo v roce 1972 zastaralé měřicí přístroje. Nyní lze zemětřesení sledovat v reálném čase přes internet. Aktivita zemětřesení se v Bavorsku sleduje prostřednictvím současných 23 měřících stanic (www.erdbeben-in-bayern.de).

Popisky obrázků:

Velký obrázek: Idylicky umístěný měřící domeček na Theresiensteinu.

Dole: Seismogram zemětřesení v pohoří Švábská Alba. Lze z něj vyčíst, že první otřesy byly zaznamenány ve 21:26 hodin.

Kontakt

Informační a turistické centrum Hof
Tourist-Information Hof
Ludwigstraße 24
95028 Hof

<p>Telefon </p>  +49 (0)9281 815 7777
Telefax  +49 (0)9281 815 7779
  touristinfo@stadt-hof.de
Icon Internet  www.hof.de

Geologická stezka Theresienstein