Svatojakubská cesta (183 / 3.000 km)

Poutní cesty do Španělska

Již v 15. Století bylo módou putovat ze Saska a Francka po Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela. Protože Hof i v minulosti ležel na různých dálkových silnicích (Via Imperii a stará cesta z Zwickau do Olesnitz i.V. do Hofu), procházeli svatojakubští poutníci přes naše město.

Hofský kronikář Enoch Widmann zmiňuje dokonce založení bratrstva Svatého Jakuba.

Nově označené cesty ze Saska přes Vogtland do Hofu učinily z hofu dokonce spojnici několika německých Svatojakubských tras. Svatojakubská cesta z Hofu do Norimberka existuje od roku 2010 a je předpokladem pro prodloužení trasy směrem na Lipsko a na sever směrem na Drážďany.


Tato Svatojakubská cesta vede z Hofu přes Bayeruth do Normiberka. Je 183 km dlouhá a orientuje se podle starých obchodních cest Lipsko – Norimberk. Mírně se od nich odkloňuje pouze u Helmbrechtsu a Marktschorgastu. U Kalchreuthu se spojuje se Svatojakubskou trasou Lichtenfels – Norimberk.

http://www.jakobus-oberfranken.de/http://www.jakobus-oberfranken.de/ .


Svatojakubská cesta Via Imperii z Lipska do Hofu: délka 202 km z Lipska přes Altenburg, Zwickau, Reichenbach, Plauen, Burgstein a Trogen do Hofu.   

http://www.jakobsweg-viaimperii.de/


Saská Svatojakubská cesta na Francké cestě (Frankenstraße): Bautzen – Drážďany, Freiberg – Chemnitz – Stollberg – Zwickau – Hof (od Zwickau je identická s Via Imperii).

http://www.saechsischer-jakobsweg.de/


Jakobsweg Vogtland (podél „Alte Straße“:  Zwickau – Irfersgrün –  Lengenfeld- Treuen – Bergen - Oelnsitz i. V. – Regnitzlosau - (Dreiländereck -  Nentschau - Trogenau) – Kirchgattendorf – Schloßgattendorf – Hof

http://www.jakobsweg-vogtland.de/

Turistickém regionu Smrčiny

Turistickém regionu Francký Les

 


Vice

Turistickém regionu Durynsko

 


Vice

Turistickém regionu Čechy

Geologická stezka Theresienstein