7 Geologická stezka Theresienstein: Zahrady skalních puklin

Zahrady skalních puklin
O lamačích kamene a skalních puklinách

Lomikámen (latinsky: Saxifraga) má své jméno neprávem. Protože nejraději své kořeny zapouští do skalních štěrbin, mysleli si dříve lidé nesprávně, že svými kořeny láme kameny od sebe. Bylo to ale přesně naopak! Příroda stvořila zde v Horních Francích horniny, které poskládala volně na sebe téměř jako listy knihy. Když je pak mohutné síly postavily tak říkajíc na hřbet, rozevíraly se jednotlivé listy od sebe a specialisté jako lomikámen mohli ve štěrbinách skvěle zakořenit! Přesně tato strategie přežití „obyvatel štěrbin“ byla napodobena v zahradě skalních sloupců.

Vrstva a břidlice
Skalničky milují extrém. Mají rády buď kyselé rulové nebo zásadité vápenné půdy (horniny), vše mezi tím jim moc nevyhovuje. A co je nejdůležitější, hornina musí být vrstvena, jak sbírka volných listů, vrstva po vrstvě. Vítr a déšť pak mohou zanést do těchto volných mezer mezi kamennými vrstvami trochu půdy a do úzkých puklin se mohou vtlačit kořeny rostlin. Tento malý ekosystém postačuje k životu těmto umělcům přežití.

V okolí Hofu se vyskytují ruly a vápence. Vápence se nachází v západním Franckém lese (Frankenwald) v úzkém pruhu mezi Kulmbachem a Kronachem (Hornomohanská pahorkatina). Z něho vznikla jedna ze dvou ze zahrad skalních  – z mušlového vápence. Tato hornina je 240 milionů let stará. V té době byla oblast kolem Hofu pod mořem. Voda zde byla plná „mořských plodů“. Jak naznačuje název skály, nachází se zde mnoho zkamenělých mušlí. Když mořští živočichové zemřeli, zůstaly jejich vápenné schránky na dně moře a hromadily se přes sebe miliony let vrstvu po vrstvě. Druhá skalní zahrada je z ruly z Münchbergu. Rula vznikla v nitru Země před 390 miliony lety pod vysokým tlakem a za vysokých teplot během horotvorné činnosti. Přitom se tvořily světlé a tmavé pásy, které se dají lámat jak břidlicové tašky.

Zahrady skalních puklin – umění v tvorbě
Uměním při této metodě tvorby zahrady spočívá v tom, klást kamenné pláty svisle tak těsně vedle sebe, že mezi nimi zůstanou jen malé, jeden až tři centimetry široké, štěrbiny. Tyto mezery mezi kameny zajišťují rovnoměrnou vlhkost, chlad a chudobu na živiny. Přes tisíciletí se přizpůsobila takovému druhu ekologických podmínek zejména vysokohorská flora.

Od roku 2014 existují obě zahrady. Bylo použito asi 105 tun kamenů, mezery a pukliny byly naplněny sypkým substrátem a osazeny alpínskými skalničkami z celého světa. Již po krátké době se rozvíjí pozoruhodné formace rostlin. Od té doby se skvěle daří mnoha těmto extrémním a vzácným rostlinám.

Popisky obrázků:

Velký obrázek: Zahrada skalních puklin z mušlového vápence. V roce 2014 bylo instalováno kolem 75 tun těchto kamenných desek pro tuto zahradu skalních puklin.

Vlevo: Zahrada skalních sloupců z münchbergské ruly. Desky byly uměle rozděleny.

Dole vlevo: Tento malý kosatec (Iris attica) je typický pro alpínské půdy na vápencích (lat. attica; původ z Řecka).

Dole uprostřed: Burserův lomikámen (Saxifraga burseriana) upřednostňuje vápencové štěrbiny v Alpách. Joachim Burser byl kolem roku 1600 známý německý lékař, lékárník a botanik. Vášnivě sbíral rostliny a sušil je. Jeho sbírka (Herbarium) je dnes ještě zachovaná a světoznámá.

Dole vpravo: Modroušek nízký (Edraianthus pumilio) pochází původně z Jugoslávie (lat. pumilio; trpaslík). Vždy zelená trvalka vydrží teploty do - 20 °C!

 

Kontakt

Informační a turistické centrum Hof
Tourist-Information Hof
Ludwigstraße 24
95028 Hof

<p>Telefon </p>  +49 (0)9281 815 7777
Telefax  +49 (0)9281 815 7779
  touristinfo@stadt-hof.de
Icon Internet  www.hof.de

Geologická stezka Theresienstein