Kostel Sv. Michaela

Jeho dvě věže jsou vidět ze širokého okolí!

Přestože je na severním schodišti vytesán letopočet 1559 jako připomínka jedné defenestrace, historie hlavního hofského kostela, jehož charakteristické dvě věže  spolu s radnicí dávají městu neopakovatelný ráz, sahá mnohem dále do minulosti.

Kostel byl vybudován původně jako kaple vysvěcená Archandělovi Michaelovi, svatému kříži a Marii Magdaleně po založení města okolo roku 1260 a v souvislosti s výstavbou Nového Města.

V roce 1536  byl ve znamení reformace jmenován hlavním evangelickým kostelem města. Rok 1553, kdy byl kostel několik týdnů obléhán, připomínají dodnes patrné stopy po střelbě z kanónů na severní věži.

Kostel Svatého Michaela překvapí návštěvníka prostorným interiérem. Původní gotické síťové klenby však byly ze statických důvodů po velkém požáru v roce 1823 nahrazeny dřevěnou konstrukcí.

Skvostné varhany bratří Heidenreichů, žijících od roku 1782 v Hofu, jsou jejich největším dochovaným dílem a jsou postaveny podle zásad Gottfrieda Silbermanna. Znalci je tento nástroj považován za jeden z nejlépe znějících v celém Bavorsku.

Pravidelně zde pořádají koncerty významní varhaníci.

O sobotách od svátků Božího Ducha až ke Dni díkůvzdání  jste srdečně zváni na varhanní koncerty konané v čase trhů na Maxplatzu od 10.45 do 11.15 hodin. Také v adventním čase se nabízí možnost každou adventní sobotu od 10.45 do 11.15 hodin krátce se pozastavit a poslechnout si věhlasný zvuk varhan bratří Heidenreichů.

www.dekanat-hof.de

Kontakt

St. Michaeliskirche
Maxplatz 6
95028 Hof

<p>Telefon </p> +49 9281 819690
Telefax  +49 9281 8196919
 pfarramt.stmichaelis.hof@elkb.de
Icon Internet  http://www.dekanat-hof.de/

Otevírací doba

Pondělí - pátek 8 bis 12 hod. a 14 bis 16 hod.

Klíč na 'Pfarramt', Maxplatz 4.

Prohlídky města

Každou sobotu od dubna do září, pro jednotlivce, rodiny, malé skupiny.
Místo srazu: 10.00 hodin před Touristickým infocentrem (není potřeba se předem objednávat)