Kostel Sv. Vavřince

Místo pro Boží slovo a nádherný oltář

První písemná zmínka o kostelu Sv. Vavřince pochází z roku 1214, ale k jeho založení došlo již v roce 1080. Jako nejstarší kostel města a hlavní církevní stánek celého regionu má velký historický význam. Protože stál nechráněný mimo území města za městskými hradbami, byl často terčem nepřátelských útoků. Naproti stojící budova „Inkurabel“, patřila již tenkrát k farnímu areálu a poskytovala přístřeší nemocným a chudým.

Kostel byl opakovaně rekonstruován a přestavován a dnes se prezentuje jako pozoruhodný památník církevního stavitelství 19. století. Interiér je převážně dílem rozsáhlé přestavby z roku 1822 v klasicistním stylu. Z této doby pochází také kazatelna v takzvaném markgraflickém stylu.

Nejvýznamnějšími uměleckými díly jsou Svatý kříž (kolem roku 1500) a vzácný pozdně gotický francký  „Hertind-von-Stein-Oltář“ (1480 - 1486), pojmenovaný podle zakladatele, Hertinda ze Steinu, děkana v Bambergu a plebána v Hofu.

Původně byl oltář z lipového dřeva vyroben pro kostel Sv. Michaela, ale protože obrovský požár v roce 1553 naprosto zničil interiér kostela Sv. Vavřince, byl v roce 1557 převezen sem a zde se nachází dodnes.

Kostel Sv. Vavřince je otevřeným kostelem a stojí v parku na konci pěší zóny. Angažovaní pracovníci zde  nabízejí po celý rok prohlídky, provozují kavárnu a pořádají pikniky a filmové večery.

www.lorenzkirche-hof.de

Kontakt

St. Lorenzkirche
Lorenzstraße 47
95028 Hof

<p>Telefon </p> +49 9281 8331090
Telefax  +49 9281 8331099
 info@lorenzkirche-hof.de
Icon Internet  http://www.lorenzkirche-hof.de/

Otevírací doba

Útery     9 do 12.30 hod.
Středa 16 do 18 hod.
Pátek    8 do 12.30 hod.

Klíč na fara nebo "Seniorentreff ABS" vedle.

Prohlídky města

Každou sobotu od dubna do září, pro jednotlivce, rodiny, malé skupiny.
Místo srazu: 10.00 hodin před Touristickým infocentrem (není potřeba se předem objednávat)

Geologická stezka Theresienstein