Saská nebo Francká Saale?

Sasky nebo francky?

Anebo: proč se jmenuje „saská“, když protéká Franky?

Naše saská Saale se jmenuje „saská“, protože protéká přes Sasko. A to nejen přes Svobodnou zemi Sasko, ale také oblastí, historicky patřící do „Horního Saska“ (Ober-)Sachsen, tj. do správy saských šlechtických rodů (Wettinských, Albertinských atd.).

Malá knížectví, která se v roce 1920 připojila k Durynsku (Thüringen) nesla názvy Sachsen-Weimar, Sachsen-Eisenach, Sachsen-Coburg-Gotha atd., protože jejich místodržitelé pocházeli ze saských dynastií.

Jakmile Saale opustí území Durynska, protéká spolkovou zemí Sachsen-Anhalt. Pojmenování Durynsko – „Thüringen“ (a také Durynská Saale – Thüringische Saale) přichází do dějin teprve v 19. století, neboť na tomto území byly nalezeny pozůstatky germánského kmene „Thuringier“. Tento nález měl pak pomoci ke spojení tehdejších malých knížectví do jedné země a vtisknout jim společnou identitu.

Vedle saské Saale existuje ještě francká Saale v Rhönu a z tohoto důvodu je u celého názvu řeky nutný přívlastek „saská“.

Saská Saale / Sächsische Saale (413 km):

Zell (Smrčiny/Fichtelgebirge) – Schwarzenbach/Saale – Hof – Hirschberg – Saaldorf – Saalburg – Ziegenrück – Saalfeld – Kahla – Jena – Dornburg – Naumburg – Halle – Bernburg – Calbe – Barby – ELBE (Labe)

Francká Saale / Fränkische Saale (135 km):

Rhön-Grabfeld – Bad Neustadt – Bad Bockelt – Bad Kissingen – Hammelburg – Gemünden – MAIN (Mohan)

Vyhlídka z radniční věže


Nádherná vyhlídka z radniční věže je odměnou za vyšlapání 152 schodů. Z výšky 32 metrů budete mít město jako na dlani. Radniční věž je přístupná v letních měsících v otvíracích hodinách turistického informačního centra, kde si můžete vyzvednout klíče pro vstup.

Saalská cyklo- a turistická stezka

Saalská cyklisticko-turistická stezka (427 km) je jednou z nejpůvabnějších v Německu.

Prohlídky města

Každou sobotu od dubna do září, pro jednotlivce, rodiny, malé skupiny.
Místo srazu: 10.00 hodin před Touristickým infocentrem (není potřeba se předem objednávat)

Geologická stezka Theresienstein