Oblastní muzeum

Cechy, občané, biedermeier – a německé dějiny, které se nás až do dnešní doby dotýkají.

Po Druhé světové válce byl Hof první zastávkou pro Němce, kteří ztratili svou vlast ve východní Evropě a také v oblastech Východního Německa.

Muzeum města Hofu bylo založeno již v roce 1910. Rozrostlo se ze soukromých sbírek členů Severo-hornofranckého spolku pro přírodu, dějiny a zeměpis a později přešlo do vlastnictví města. Výstava zahrnující přírodu a dějiny kultury v regionu se nachází v budově bývalého špitálu z 18. století a v nové budově je umístěna expozice „Útěk a odsun“.

Přírodovědecká výstava obsahuje exponáty téměř všech ptáků a savců Evropy, také ještěrky a obratlovce z Německa, hmyz, zkameněliny, minerály a nerosty severohorních Franků.

Část pro kulturu a hospodářství představuje dějiny až do roku 1989, kdy došlo k otevření hranice mezi Západním a Východním Německem a v oddělení „Dějiny města a kraje“ si můžete prohlédnout dokumenty a předměty ze všech kulturních a vědeckých epoch bavorského fojtství.

Expozice „Řemeslnictví a živnostnictví“ ukazuje kromě dílen a výroby také historické cechy, řemesla a živnosti. Velký sál plný textilních nástrojů a strojů pro výrobu látek jednoznačně dokazuje, že Hof byl městem s rozvinutým textilním řemeslnictvím, které později přerostlo do velkovýroby.

V dalším sále si můžete prohlédnout, jak žili sedláci a měšťané v Hofu v několika předešlých stoletích.

Zvláštní část muzea se věnuje tématu „Uprchlíci a odsunutí v Hofu“ v rámci nového oddělení ve své stálé expozici. Vystaveno je zde více než 400 exponátů jedinečné historické hodnoty a na příkladu hofského regionu je představen příchod a začlenění uprchlíků a odsunutých Němců do Západního Německa.

Výstava podává srozumitelnou informaci o příčinách a průběhu útěku, odsunu a nuceného vystěhování. Expozice, která značně přesahuje rámec regionu, je jedinečnou v celém Bavorsku a vyznačuje se pohledem z více úhlů a citlivým přístupem k tomuto tématu.


www.museum-hof.de

Kontakt

Museum Bayerisches Vogtland
Sigmundsgraben 6
95028 Hof

<p>Telefon </p> +49 9281 8152700
Telefax  +49 9281 815872702
 museum@stadt-hof.de
Icon Internet  http://www.museum-hof.de/

Otevírací doba

Útery - neděle 10 do 16 hod.

Stručné informace o muzeu

Informační tabule na Špitálský nádvoří podává per QR-Code stručný přehled historie muzea.
Stručné informace o muzeu víz zde.

Prohlídky města

Každou sobotu od dubna do září, pro jednotlivce, rodiny, malé skupiny.
Místo srazu: 10.00 hodin před Touristickým infocentrem (není potřeba se předem objednávat)

Geologická stezka Theresienstein