Klášter Klarisek

Hof s vděčností vzpomíná na odvážnou abatyši

Řád Klarisek byl založen v roce 1212.

Klášter byl nejspíš založen okolo roku 1287, ležel mezi klášterem Františkánů a starým šlechtickým sídlem Murringhofů. Stejně jako klášter Františkánů byl po reformaci zrušen. Celý neuvěřitelně velký majetek potom přešel do rukou markraběte z Brandenburgu-Kulmbachu.

V roce 1348 se začal klášter, který do té doby byl víceméně neznámý, obdivuhodně rozvíjet. Spíše než místem pro chudé se z něho stala dobrá adresa pro dcery ze šlechtických rodin.

1430 došlo k přepadení a vypálení kláštera husity. Abatyše Agnes ale již v roce 1425 nechala převézt všechny řádové sestry a celý majetek do bezpečí kláštera Svaté Kláry v Chebu, a díky tomu bylo možné již v roce 1432 začít s obnovou původního sídla.

Tam, kde původně stála kaple Sv. Anny se nachází „Místo ticha“. Zde uprostřed zeleně mohou poutníci meditovat a ponořit se do sebe, než se vydají na další cestu.

V průběhu dějin sloužila budova kláštera také jako sklad obilí, solnice a vězení. V dodnes dochovaném východním a jižním křídle se v současnosti nachází městská diakonie, domov pro seniory, umělecká galerie, kavárna a ubytovna pro poutníky.

Vyhlídka z radniční věže


Nádherná vyhlídka z radniční věže je odměnou za vyšlapání 152 schodů. Z výšky 32 metrů budete mít město jako na dlani. Radniční věž je přístupná v letních měsících v otvíracích hodinách turistického informačního centra, kde si můžete vyzvednout klíče pro vstup.

Prohlídky města

Každou sobotu od dubna do září, pro jednotlivce, rodiny, malé skupiny.
Místo srazu: 10.00 hodin před Touristickým infocentrem (není potřeba se předem objednávat)

Geologická stezka Theresienstein