Informační tabule cyklostezka podél Sály 5

V dalším údolí Sály se obměňují louky, pole a lesy. Pomalu se zvyšují stráně břehů a porostlé skalní hřebeny určují klikatý tok řeky. Stále nás Jean Paul provází domovem svého mládí: Tento úsek je lemovaný tabulemi textů s citáty z básníkových děl, nacházející se na 200 km dlouhé putovní stezce Jeana Paula.

Odtud vede cyklistické napojení k „zelenému pásu“ kde se v obci Mödlareuth nachází Německo-německé muzeum s hraničním opevněním, které do pádu „železné opony“ rozdělovalo obec na durynskou a bavorskou část.

Joditz, další cíl, je idylicky vypadající vesnice s půvabně upraveným středem. Zde se nabízí k návštěvě kostel sv. Jana (Johanneskirche) – rovněž místo Jeana Paula. Blízko obce leží v meandru Sály lužní jezero s možností odpočinku a koupáním. Je to i výchozí bod pro putování po původní přírodní krajině údolí Sály. Průběh řeky se vine stále zužujícím se a zařezávajícím se zalesněným údolím. Cyklostezka nemůže následovat řeku tak blízko a musí svůj průběh vést přes kopcovitou oblast. Na cestě leží durynské město Hirschberg. Jen kousek za říčním mostem je k dosažení muzeum historie koželužny a města (Museum für Gerberei- und Stadtgeschichte). Vysoko z mostu přes spolkovou dálnici A 9 u města Rudolphstein je pohled dolů směrem do Durynska a na západ dolů na údolí Sály ve směru na Blankenstein (je zde vidět vysoký komín místní papírny). Zde cyklista opouští bavorské fojtsko a začíná svou cestu přírodním parkem Francký les (Naturpark Frankenwald). Za obcí Eisenbühl, s jedinečnou barevnou „zahradou“ železných soch, následuje po dalším výhledu na durynský Blankenstein opět údolí Sály.

Blízko soutoku řek Selbitz a Sály značí selbitzká lávka přechod cyklostezky z Untereichensteinu v Bavorsku do Blankensteinu v Durynsku. Zde je křižovatka všech poutníků a turistů. Končí zde Rennsteig (nejdelší německá výšková turistická trasa) a začínají obě certifikované turistické trasy „Frankenweg“ i „Fränkischer Gebirgsweg“. Zasahuje sem cyklotrasa Euregia Egrensis, jakož i tematické okresní cyklotrasy, které vedou jak do blízkého údolí Höllental (velice původní, od řeky Selbitz hluboce zařízlé, údolí, a zvláště přírodní zážitek), tak přes město Lichtenberg (s malebným náměstím a renovovaným hradním areálem s hradní věží) do centra zdraví a wellnes Bad Stebenu.

Od začátku cyklistické stezky podél řeky Sály v severních Smrčinách přes bavorské fojtsko k východnímu franckému lesu se prezentuje hofský kraj hojnými přírodními a kulturně-historickými pamětihodnostmi, pestrou krajinou, turistickými atraktivitami a bavorsko-franckou pohostinností.

Na shledanou v Hofském kraji!

Kontakt

Informační a turistické centrum Hof
Tourist-Information Hof
Ludwigstraße 24
95028 Hof

<p>Telefon </p>  +49 (0)9281 815 7777
Telefax  +49 (0)9281 815 7779
  touristinfo@stadt-hof.de
Icon Internet  www.hof.de

Geologická stezka Theresienstein