Informační tabule cyklostezka podél Sály 4

Při jízdě luhy podél řeky Sály se naskýtá pohled ke středu města s nepřehlédnutelnými věžemi. Stále se nabízí příležitost poznat městské centrum alternativní trasou.

Za odpočinkovým místem pro cyklisty je krátká odbočka z hlavní trasy, která vede k měšťanskému parku Theresienstein, jednomu z nejstarších měšťanských parků v Bavorsku. Dobře uspořádaný, a díky šlechetným darům rozšiřovaný a zkrášlovaný, 70 hektarů rozsáhlý anglický park je záviděníhodným klenotem města Hof. Rozlehlý park navazuje na centrum města a láká k návštěvě zelenými loukami a krásnými stinnými alejemi. Různé altány, sochy, rybníky, historické meteorologické stanice a nemálo dalších památek zprostředkují přitom hlubší pohled na historii parku i města. V jižní části parku, přímo u výrazného domu Theresienstein, okouzlí každého návštěvníka překrásné panorama na dolní část ulice Ludwigstraße a městskou radnici.

Rodiny to táhne do zoologické zahrady, romantici se zdrží v botanické zahradě a milovníci minerálů následují naučnou Geologickou stezku Theresienstein (je také v češtině).

VSUVKA: JEAN PAUL (1763 – 1825)

„Sála pramenící ve Smrčinách mě od té doby pronásledovala“, říká básník Jean Paul, aby vyjádřil a přeci příhodně popsal zvláštní atmosféru kolem Theresiensteinu. Narodil se ve Wunsiedelu jako Johann Paul Friedrich Richter. Své dětství a mládí strávil ve Schwarzenbachu, Joditzu a Hofu, což se odráží v jeho dílech. Ve své době byl Jean Paul nadmíru úspěšný. Platil za prvního německého básníka, který z literární tvorby mohl žít a ve své době byl čtenější než Goethe či Schiller. Hojně popisoval ve svých dílech místa, kde žil a získal radostné i bolestné zkušenosti. Především v dílech „Das Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz“ (Život veselé kantorky Marie Wutzové), „Siebenkäs“, „Flegeljahre“ (Klackovitá léta) a „Selberlebensbeschreibung“ (Popis vlastního života) nalezneme odkazy na domov jeho mládí.

Kontakt

Informační a turistické centrum Hof
Tourist-Information Hof
Ludwigstraße 24
95028 Hof

<p>Telefon </p>  +49 (0)9281 815 7777
Telefax  +49 (0)9281 815 7779
  touristinfo@stadt-hof.de
Icon Internet  www.hof.de

Geologická stezka Theresienstein