Špitálský kostel a bývalá nemocnice

„Ten kostelíček připomínal malého sirotka..."

o kterého se nikdo příliš nestaral a bohatí pánové a dámy z města jej vůbec, nebo velmi málo navštěvovali“. Svému umístění mimo centrum města vděčí kostelík za to, že byl – na rozdíl od ostatních historických památek Hofu - ušetřen všech velkých městských požárů.

Jeho původ sahá až do 13. století, ve kterém byl špitál u Dolní Brány, za hradbami města, starobincem a útulkem pro chudé, vybudován (1268). Ze špitálu měli jeho obyvatelé vlastní přístup do kostelíku.

Centrální svatyně pozdně gotického oltáře, jehož zhotovení se datuje do roku 1511, znázorňuje  Svatou Marii s dítětem, doprovázenou Svatou Kateřinou a Svatou Barborou.

Svatá Kateřina nese knihu a meč, Svatá Barbora ciborium. Čtyři zvláštní reliéfy na oltáři zobrazují vánoční příběh. Tvůrce oltáře byl dlouho neznámý – až do roku 2007 nebylo jisté, komu patří iniciály MH zapsané vlevo a vpravo vedle predelly. Dnes se již potvrdilo, že autorem byl Michael Heuffner, který pocházel ze svobodného města Cheb, patřil do norimberské školy a působil ve Cvikově (Zwickau).

Nejkrásnějším prvkem kostela je dřevěný kazetový strop s 90 ručně malovanými výjevy ze Starého a Nového Zákona. Znázornění těchto příběhů se velmi blíží obrazům Matthäuse Meriana d.Ä. („Merianbibel“) a „Orianderbibel“, vydanou Orianderem. Dílo vytvořil v průběhu jednoho roku, od června 1688 do srpna 1689, hofský malíř Andreas Lohe se svým synem.

„Pro zhotovení stropu byl určen jeden rok,/
každá deska byla malována laskavou rukou./
odměnou byly dva tolary/
díky bohu a také malířově píli.“

Severně před budovami špitálu stojí také hostinec, dům pro služebnictvo, kancelář konventu a dům pro úředníky. Funkci tehdejšího špitálu plní dnes moderní dům s pečovatelskou službou.

www.hospitalkirche-hof.de

Kontakt

Hospitalkirche
Unteres Tor 9
95028 Hof

<p>Telefon </p>   +49 9281 2868
Telefax   +49 9281 2843
 hospitalkirche.hof@elkb.de
Icon Internet  http://www.hospitalkirche-hof.de/

Otevírací doba

Pondělí              9 - 11 hod.
Útery do pátek   9 - 12 hod.
Útery do 
      čtvrtek 13.30 - 16 hod.

Stručné informace o kostele

Informační tabule na místě podává stručný přehled historie kostela. Per QR-Code si můzéte poslechnout audio soubor.
Stručné informace o kostele víz zde.

Prohlídky města

Každou sobotu od dubna do září, pro jednotlivce, rodiny, malé skupiny.
Místo srazu: 10.00 hodin před Touristickým infocentrem (není potřeba se předem objednávat)

Geologická stezka Theresienstein