5 Geologická stezka Theresienstein: Štola u Sály

Štola u Sály
Hofská zlatá horečka

Před 600 lety se přes 30 metrů hluboko do hory namáhavě dobývali hledači skrytých pokladů. Užitek se však nedostavil. Sice byla skutečně v blízkosti řeky Sále nalezena zlatá zrnka, ale ta byla z dálky transportována potokem Untreubach, který se do Sály vlévá.

Droba a břidlice zde ve štole a v okolí byly zcela bez rud (hluché), což v řeči horníků znamená bezcenné. Docela bezvýznamná dřina to přeci jen nebyla. Později byla štola celá staletí používána jako lednice pro uchování potravin.

Štola do prázdnoty

Když byla do hory razena štola, mohlo to vlastně znamenat jediné: naději na bohatství! Vykopat jeskyni do tvrdého kamene je nekonečně namáhavé. Před 600 lety nebyly žádné parní stroje. Prostory byly vykutány ručně jen s krumpáči, kladivy a majzlíky (sekáči). V archivu Města Hof je lénní list (držební listina) z roku 1472 pro důlní dílo u řeky Sály s průzkumnou štolou pro hledání zlata, stříbra a mědi. Možná právě stojíte na této průzkumné štole?

Trpaslík z Moschendorfu

Jisté je, že především mezi Schwarzenbachem a Hofem se po celá staletí rýžovalo zlato z řeky Sály. Hofská zlatá horečka se odrazila i v pověsti o odchodu trpaslíka z Moschendorfu (dnes jedna z městských částí Hofu). Jak legenda praví, měl být mlynářský učeň během jedné jízdy na voru po řece Sále požádán od tajuplného trpaslíka (hornofrancky Schrezelein), aby ho se svými druhy převezl. Když mlynář přání trpaslíka splnil a těžce naložený vor převezl na protější břeh Sály, měl jako dík obdržet mnoho zlatých zrn.

Sněhurka a 7 trpaslíků

Zrnko pravdy je v mnoha pověstech a pohádkách, stejně jako v té o Sněhurce: „Když už byla venku docela tma, vraceli se do malých domečků muži, bylo to sedm trpaslíků, kteří v horách kopali a rubali rudy. Každé ráno šli do hor a hledali rudy a zlato, a večer se opět vraceli domů, kde pro ně již muselo být přichystáno jídlo.“

Avšak byli to skutečně trpaslíci, kteří tehdy hledali rudu a zlato? Asi sotva. Dřívější hledači rud přicházeli pravděpodobně z daleka ze severu Itálie, na objednávku bohatých obchodních metropolí Benátek, Florencie a Janova. Lidé malého vzrůstu byli obzvláště vhodní pro hornictví. Při práci pod povrchem potřebovali méně prostoru. Štoly tak mohly být sekány užší a nižší. Horníci nosili k tomu mechem či slámou vypolstrovanou kapucovitou čepici jako ochrannou helmu a kožené hýžďové návleky na oblečení. Takže v odlehlých oblastech, kde žili podivně oblečení malí lidé mluvící z části cizí řečí, vznikaly rychle pověsti a historky. Horníci se tak stali předlohou pro trpaslíky, šotky, permoníky a skřítky.   

Popisky obrázků:

Velký obrazek: Hluboko v hoře se větví konec štoly ještě jednou na dvě větve, dříve než se horníci vzdali dalšího kutání. Postranní větvení ukazuje, jak nízké a úzké štoly zpočátku byly (vlevo: 1,80 m vysoký dospělý; vpravo: náš hofský skřítek, 6letá Alžběta, 1,15 m vysoká). Teprve časem byla štola zvětšena, aby v chladném prostoru mohly být uskladněny potraviny.

Dole vlevo: Dřívější zlatokopové vyhledávali vhodná území pomocí proutku (A). Na místech, kde se proutek vychýlil, byla ve stráni vysekána (B) průzkumná štola (zdroj: Agricola 1556)

Dole vpravo: Vzrůstem malí horníci se stali pravděpodobně vzory pro pohádku bratří Grimmů o Sněhurce.

Kontakt

Informační a turistické centrum Hof
Tourist-Information Hof
Ludwigstraße 24
95028 Hof

<p>Telefon </p>  +49 (0)9281 815 7777
Telefax  +49 (0)9281 815 7779
  touristinfo@stadt-hof.de
Icon Internet  www.hof.de

Geologická stezka Theresienstein