6 Geologická stezka Theresienstein: Kamenolom u pivovaru Meinel-Bräu

Kamenolom u pivovaru Meinel-Bräu
Básnická skála pro hofskou radnici

Před více než 200 lety, po šálku dobré kávy, obdivoval již velký básník Johann Wolfgang von Goethe kamenolom, zde v dnešním areálu pivovaru Meinel. Zdejší kámen je vskutku jedna báseň! Posloužil tak ke stavbě hofské radnice a dolního kamenného mostu hned za rohem.

Samý uzlík ve vápenci

V místě, kde právě stojíte, by před 380 miliony lety přežil jen profesionální potápěč, protože se nacházíte 200 metrů hluboko na mořském dně. Od Theresiensteinu sem teče žhavá tekoucí láva a Vy samotní stojíte po kolena (pokud by to bylo možné) v bahně. Během milionů let se vrstva bahna zesiluje, spodní části jsou pod tíhou dalších mas více stlačovány. Nyní se stane něco zvláštního. Jako ve rčení „vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá“ shromažďují se dosud nerovnoměrně rozptýlené částečky vápence v bahně do uzlíků velikosti vlašských ořechů a částečky jílů se k nim tulí jako skořápky ořechů kolem jader dokola – zrození hlíznatého vápence! Vítr a počasí, především kyselé deště vytváří hlízy z vápence, které jsou snadněji rozpustné než jejich „skořápky ořechů“ z jílu. To pak připomíná děrované včelí plástve.

Extra buřt pro hofskou radnici

Zvláště pro výstavbu nové radnice byl zde v roce 1562, v dnešním areálu pivovaru firmy Meinel, vybudován kamenolom. Blízkost ke staveništi ušetřila spoustu peněz. Mimochodem peníze: Tušili hofští měšťané v den slavnostního položení základního kamene (30. září 1563), že nová budova bude nákladná a že oni sami budou muset přispět? Alespoň v den, kdy byl položen základní kámen, všichni ještě oslavovali. Protože podle historických záznamů hofského kronikáře Enocha Widmana byly na vzpomínku na onen samotný den darovány i zlým klukům „ořech, jablko a hruška“! (symbolické vyjádření, že z oslav nebyl nikdo vyloučen).

Od té doby byl hlíznatý vápenec vyhledávaným stavebním kamenem zhruba 350 let! Kámen nezkrášlil jen radnici (dnes zakryto omítkou) a dolní kamenný most, ale také hofské městské hradby a školu na zámeckém náměstí. Jeho oblibu dodnes dokumentují náhrobky u kostela sv. Vavřince (Lorenzkirche) a špitálského kostela (Hospitalkirche) v bývalých špitálních příkopech, dláždění od špitálského kostela k farnímu úřadu, v Nové uličce a v uličce ke školní bráně. Těžba byla ukončena teprve v roce 1902.

Popisky obrázků:

Velký obrázek: Stěna kamenolomu s typickým hlíznatým vápencem. Uzlíky ve vápenci vznikly díky kyselým dešťům. Tak vzniká děrování.

Nahoře daleko vlevo: Vápencové hlízy obalené částicemi jílů

Nahoře vlevo: Hlízy z vápence rozpouští kyselé deště snadněji jak jejich skořápky z jílů – vzniká drsný povrch připomínající včelí plástve.

Daleko vlevo: Označení kamenolomu od Johanna Gottfrieda Köppela kolem roku 1790

Dole daleko vlevo: Hofské městské hradby z hlíznatého vápence

Dole: Náhrobek u kostela sv. Vavřince

 

 

 

Kontakt

Informační a turistické centrum Hof
Tourist-Information Hof
Ludwigstraße 24
95028 Hof

<p>Telefon </p>  +49 (0)9281 815 7777
Telefax  +49 (0)9281 815 7779
  touristinfo@stadt-hof.de
Icon Internet  www.hof.de

Geologická stezka Theresienstein