Františkánský klášter

Původní klášter Františkánů

Na západní straně Ludwigstraße, v bezprostřední blízkosti městských hradeb, byl postaven klášter Františkánů a Klarisek.

Hofský klášter Františkánů byl založen ve 13. století a zrušen reformací v roce 1529. Přesná data o počátku a ukončení jeho činnosti nejsou známa.

Klášter se rozprostíral na velké části severozápadního cípu Nového Města (Neustadt) a skládal se hlavních budov, kostela, pivovaru a velké zahrady s letním domem pro mnichy.

Po jeho zrušení byl využíván jako latinská škola, sklad, královsko-bavorská mýtná hala, divadlo a dokonce i jako jezdecký sál.

Do dnešní doby se dochovalo východní křídlo a část křídla severního. Od času reformace slouží budovy jako škola. Také dochovaný letní dům františkánů se stal základem pro hofské gymnázium,  založené v roce 1546.

Nápis na pamětní desce na starém gymnáziu připomíná školní léta hornofranckého básníka Jeana Paula, jehož jméno dnešní škola nese. LAUDI EST EUM EGREGIAS INGENII DOTES NON NEGLEXISSE „Buď pochválen za to, že jsi svůj mimořádný talent nezanedbal“.

Vyhlídka z radniční věže


Nádherná vyhlídka z radniční věže je odměnou za vyšlapání 152 schodů. Z výšky 32 metrů budete mít město jako na dlani. Radniční věž je přístupná v letních měsících v otvíracích hodinách turistického informačního centra, kde si můžete vyzvednout klíče pro vstup.

Prohlídky města

Každou sobotu od dubna do září, pro jednotlivce, rodiny, malé skupiny.
Místo srazu: 10.00 hodin před Touristickým infocentrem (není potřeba se předem objednávat)

Geologická stezka Theresienstein