Městský znak

Heraldický popis znaku

Dvě stříbrné věže se špičatými střechami na červeném pozadí; pod nimi leží nakloněný štít se zlatým lvem, který nese na hlavě červenou korunu. Věže jsou symbolem pro opevněné město a štít se lvem je znakem pánů z Weidy, městských místodržících do roku 1373.

Tolik k popisu nynějšího znaku města, který je velmi podobný původnímu, platnému až do roku 1960, na němž byly rovněž dvě věže a nakloněný štít se lvem. Nicméně na tomto znaku, který vznikl koncem 13. století, nezní nápis „město Hof“, nýbrž latinsky „CIVITAS D(E) CURIA“ a písmena A a N mezi věžemi připomínají Staré Město („Antiqua“) a Nové Město („Nova“ civitas).

V průběhu času se byl tento znak několikrát změněn: s velkou městskou pečetí se na něj dostali dva nazí  „diví muži“. Od roku 1581 je v barevné formě na štítu se lvem znázorněn červeně oděný anděl a věže dostanou modré velšské stříšky. Koncem 16. století bylo módní, používat do městských znaků anděly jako nositele štítů. Dva „diví muži“ drželi v rukou v různých vypodobněních nejdříve kyje, poté vyvrácené nebo do země vrostlé stromy. Barva anděla také procházela různými změnami.

Různá vypodobnění a pečeti ale odkazují do roku 1840 také jinou formu: dvě věže ve štítu vyzdobeném korunou, spojené tříhrannou pečetí a mezi nimi andělem držený štít se lvem.

9. května 1840 povolil král Ludwig návrat ke staršímu zobrazení následujícím textem: „ Mezi dvěma věžemi, korunovanými velšskými stříškami se nachází černý štít, v něm nekorunovaný zlatý lev. Štít drží stříbrný anděl se zlatými křídly. Na věžích leží dva diví muži oděni do zelených bederních roušek , z nichž každý drží v ruce zelený vzrostlý strom. Veškeré komponenty znaku leží na zelené desce, pod kterou je zlatá stuha nesoucí jméno města Hof.“

Lze si představit, že v této velikosti a obsažnosti byl znak města pro vytvoření pečeti téměř nepoužitelný. Návrhy na změnu byly předloženy v letech 1929, 1932 a 1950. Se zavedením městské vlajky v barvách zlaté a černé v roce 1954 bylo opět usilováno o změnu znaku, přičemž bylo navázáno na nejstarší předlohy: věže byly přiměřeně upraveny do kvadratické podoby podle původního vzhledu architektury v labské a saalské oblasti, diví muži, andělé a další pozdější přídavky byly také odstraněny. Současně byl znak vložen do heraldického štítu.

Kontakt

Informační a turistické centrum Hof
Tourist-Information Hof
Ludwigstraße 24
95028 Hof

<p>Telefon </p>  +49 (0)9281 815 7777
Telefax  +49 (0)9281 815 7779
  touristinfo@stadt-hof.de
Icon Internet  www.hof.de

Objednávka prohlídky města

Zde naleznete informace o programech a objednávky pro skupiny.

Individuální prohlídka s průvodcem

Chcete město objevovat sami?

Zde si můžete stahnout informační materiál.

 

Geologická stezka Theresienstein