1 Geologická stezka Theresienstein: Diabasový lom na Labyrinthbergu

Bavorská hornina roku 2017
Diabasový lom na Labyrinthbergu

Diabas je vulkanická hornina z prastaré vychlazené lávy.

Svědectví o ohnivé minulosti

Tady v lomu bychom asi před 380 miliony lety nestáli v zeleni, ale na mořském dně. Zde chrlil vulkán rozžhavenou lávu. Při kontaktu se studenou mořskou vodou se vnější vrstva lávového proudu rozbíjela na tisíce malých kousků (brekcie), zatím co žhavý vnitřek později vychladnul v masivní hladkou vrstvu (diabas). Na skalní stěně jsou k vidění takové lávové proudy s brekciemi a diabasy.

Štěrk a šperk zároveň

Diabas z labyrinthského lomu byl v 19. století velice žádaný. Kvůli své tvrdosti byl používán ke stavbě ulic a domů. Labyrinthský lom však proslul výskytem vzácného křemene „kočičích očí“. Tento zvláštní druh křemene se leskne šedozeleně právě jako kočičí oči. Zvláštní výbrus ho zušlechtí ve šperk.

Mezi občany Hofu byly kočičí oči tak žádané, že magistrát města napsal v roce 1883: "Mnoho lidí se věnovalo hledání kočičích očí, místo toho, aby v zimě pracovali v kamenolomu u Sály jako štěrkaři." Dnes se zde již nenachází křemen kočičích očí. Po ukončení těžby diabasu se stal vlastníkem kamenolomu hofský zkrášlovací spolek a v roce 1921 ponechal území Městu Hof jako zelenou plochu. Dnes je součástí sítě vycházkových tras hofského měšťanského parku Theresienstein a je spravován Městem Hof za podpory Spolku botanické zahrady a Theresiensteinu (Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein e. V.). Hofská sekce Německého alpského spolku (Deutscher Alpenverein e. V.) vybudovala v tvrdé diabasové hornině lezecký okruh.

Popisky obrázků:

Nahoře: Zde na stěně skály jsou zaznamenány čtyři sopečné erupce. Pokaždé proudila žhavá láva podél mořského dna, ochlazovala se a ztuhla na kámen - diabas (červené zabarvení). Při každém výbuchu se proces opakoval. Tak postupně rostla hora ze ztuhlé lávy do výšky.

Vlevo: Při styku se vzduchem nebo mořskou vodou se vnější vrstva lávy ochlazuje a rozpadá na mnoho malých kousků (brekcie), uvnitř ještě dále proudí žhavá láva než ztuhne a stane se kamenem (diabas).

Dole vlevo: Křemen kočičích očí v surovém stavu a vybroušený jako šperk je k vidění v hofském Museum Bayerisches Vogtland.

Dole vpravo: Dole Socha „Kočičí oči“ odkazuje na vzácné hofské drahé kameny.

Kontakt

Informační a turistické centrum Hof
Tourist-Information Hof
Ludwigstraße 24
95028 Hof

<p>Telefon </p>  +49 (0)9281 815 7777
Telefax  +49 (0)9281 815 7779
  touristinfo@stadt-hof.de
Icon Internet  www.hof.de

Geologická stezka Theresienstein